Završni građevinski radovi Leković Novi Pazar

Završni građevinski radovi Leković Novi Pazarosnovana je 1989.