Ginekološko akušerska ordinacija Demetra Loznica

Ginekološko akušerska ordinacija Demetra Loznicaje osnovana 1991. godine.