Miniplast Stara Pazova

SR  Minipast Stara Pazova  je porodična firma