SZR KILI

INFORMACIJE O FIRMI

Kili je građevinska firma, osnovana 1984. godine, koja se prvenstveno bavi izvođenjem građevinskih radova u niskogradnji. Iza nas stoje kilometri izvedenih radova u niskogradnji na TT mrežama, spojnim putevima, gasovodnim, energetskim, vodovodnim, kanalizacionim i KDS mrežama

Pored toga izvodimo i radove na toplovodima, elektro radove, mašinske radove, građevinske radove.

Još od 1983-će godine osnivač je krenuo sa konstruisanjem mašine koja služi za iskop rova.

Mašinu koju je osnivač konstruisao je priključna mašina uz traktor MTZ-52 Belarus. Ideja je zasnovana na radu motorne testere.

http://kili-belegis.co.rs

GALERIJA

SZR KILI

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Kralja Petra I 59

22306 Belegiš

TELEFON

063/522-555

022/316-610

065/8-522-555

E-MAIL

srkili@neobee.net

ms.srkili@gmail.com

Podelite!