Jomil seme produkt D.O.O.

INFORMACIJE O FIRMI

JOMIL d.o.o, osnovan 2000. godine, kao preduzeće sa ograničenom odgovornošću, započelo je svoje aktivnosti sa misijom da doprinese revitalizaciji srpskog sela i industrijske proizvodnje, i sa ciljem da svoju delatnost prevashodno razvija na svetskom tržištu. Danas, JOMIL d.o.o. je nosilac poslova za celu JOMIL GRUPU.

Osnivači JOMIL d.o.o. su osobe afirmisane u poslovima dvojnih tehnologija (civilnih i odbrambenih), što je u kratkom vremenu ovoj kompaniji obezbedilo značajne poslove u oblasti vojnog inženjeringa na našim tradicionalnim tržištima. Za vršenje poslova spoljno-trgovinskog prometa kontrolisanom robom, kompanija ima dozvolu nadležnog državnog organa Vlade Republike Srbije.

Uspešno izvršavajući zacrtanu misiju i postavljene ciljeve ova kompanija konstantno potvrđuje svoje delovanje i dokazuje spremnost da udovolji zahtevima dosadašnjih i budućih partnera. Svaki od partnera je izazov i šansa da ova kompanija demonstrira svoje znanje, stručnost i pouzdanost.

Nastavljajući tradiciju srpskog zadužbinarstva JOMIL d.o.o. je preuzeo ulogu generalnog sponzora UDRUŽENJA DOMAĆINA SRBIJE.

Delatnost

Trgovina sledećih roba:

 • zdrava hrana, kvalitetne voćne rakije i prirodni sokovi
 • semenska roba i ostali poljoprivredni proizvodi
 • industrijska armatura (ventili i slavine), rezervni delovi, repromaterijal, polu fabrikati, mašinski i elektro proizvodi namenjeni za opremanje industrijskih kompleksa
 • mašine i oprema iz oblasti poljoprivredne mehanizacije

Inženjering za sledeće poslove:

 • industrijskih objekata za remont i proizvodnju proizvoda dualne namene,
 • industrijskih objekata za proizvodnju rezervni delovi, repromaterijal, polu fabrikati, mašinski i elektro proizvodi namenjeni za opremanje industrijskih kompleksa
 • školskih i zdravstvenih objekata,
 • turističkih objekata,
 • objekata za proizvodnju zdrave hrane i voćnih rakija
 • objekata infrastukture (sportskih objekata, pratećih objekata uz magistralne puteve,  skladišta opšte i posebne namene),
 • rezidencijalnih objekata.

Usluge:

 • Projektovanje i gradnja industrijskih, školskih, turističkih, infrastrukturnih i rezidencijalnih objekata, uključujući one za remont i proizvodnju proizvoda dualne namene;
 • Transfer  tehnologija u oblasti poljoprivrednih proizvoda i mašina i u oblasti proizvoda dualne namene.

GALERIJA

Jomil seme produkt D.O.O.

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Pavlovačka 3

11460 Beograd

TELEFON

011/8340-707

011/2636716

011/2638554

E-MAIL

jomildoo@gmail.com

office@jomilgroup.rs

Podelite!