Hrana i piće podrazumeva proizvodnju, preradu i prodaju sirovina namenjenih za ishranu.

U ovu kategoriju spadaju prerada mleka, proizvodnja sireva.

Prerada i konzervisanje mesa, mesne preradjevine.

Konditorski proizvodi, proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića, vinarije.

Prerada i konzervisanje voća i povrća, i ostalih osnovnih prehrambenih proizvoda….

Proivodnja hrane i pića obavlja se po najvišim standardima.

Neophodnost mleka u ishrani, povćevaju potrebu za njegovom proizvodnjom.

Mleko ima visoku biološka vrednost i relativno nisku cenu.

Shodno tome razvijamo našu mlekarsku industriju. Sirevi se uzradjuju od ovčijeg, kravljeg ili mešanog mleka.Vrsta mleka takođe ima uticaja na kvalitet sira.

Proizvodnja konditorskih proizvoda podrazumeva preradu brojnih prehrambenih sirovina.

Konditorski proizvodi pripadaju energetskoj hrani, pretežno su slatkog ukusa ili su slani.

Upotrebljavaju se u dnevnoj ishrani u zavisnosti od individualne želje, od navike i običaja, kao i od načina ishrane.

Prerada i konzervisanje mesa obuhvata delatnost klanica koja se bavi klanjem, priprema i pakovanje mesa: govedine, svinjetine, jagnjetine, zečetine, ovčetine itd….

Konditorski proizvodi, proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića, vinarije.

Prerada i konzervisanje voća i povrća, i ostalih osnovnih prehrambenih proizvoda….

Proivodnja hrane i pića obavlja se po najvišim standardima.

Neophodnost mleka u ishrani, povćevaju potrebu za njegovom proizvodnjom.

Mleko ima visoku biološka vrednost i relativno nisku cenu.