Energija i rudarstvo podrazumeva snabdevanje i distribucija električne energije, čvrstim tečnim i gasovitim gorivima. Podrazumeva  trgovinu i distribuciju gasa.

Pored toga u ovu delatnost spada trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima. Kao jedna od podkategorija ove delatnosti su i benzinske pumpe.

Energetika se bavi proizvodnjom i prometom čvrstih, tečnih i gasovitih energenata kao i električnom i nuklearnom energijom. Neki oblici energije se proizvode potrošnjom fosilnih goriva (ugalj, nafta, gas) i drugih neobnovljivih izvora-nuklearna energija dok se drugi proizvode iz obnovljivih izvora , sunce, vetar, talasi, geotermalna energija.

Energetika je oblast privrede koja se bavi proizvodnjom, prenosom i distribucijom energenata i energije. S obzirom da je u pitanju poznati i opšteprihvaćeni i zastupljen pojam može se definisati na više načina. U naučnom smislu je energetika nauka o energiji i tehničkom korišćenju izvora energije. U ekonomskom smislu je energetika skup privrednih aktivnosti usmerenih na istraživanje i proizvodnju primarnih ili sekundarnih izvora energije, transformaciju, prenos i distribuciju do potrošača.

Go to Top