Holding kompanije-kompanije koje imaju kontrolu nad jednim ili više privrednih društva a na osnovu učešća u njihovom kapitalu kupovinom i prodajom hartija od vrednosti

HK Krušik AD

OSNOVAN 1939. GODINE KAO PRIVATNA FABRIKA ZA PROIZVODNJU

Go to Top