Alsiko doo

INFORMACIJE O FIRMI

Alsiko d.o.o.
Alsiko d.o.o. osnovano je 01.03.2004 godine u Beogradu. Osnovna delatnost firme je trgovina proizvodima crne metalurgije, a od 2012 godine proizvodi armaturne mreže, binor nosače i obrađeno gvožđe za potrebe građevinarstva.

Proizvodni pogoni preduzeća “Alsiko” locirani su u mestu Vučje – Leskovac. Proizvodnja se obavlja na novoj, savremenoj opremi vodećih svetskih proizvođača, sa projektovanim kapacitetom od 40.000T na godišnjem nivou. Savremena proizvodnja i laboratorijska oprema za kontrolu kvaliteta, uz obučeni kadar, garantuju stalnost kvaliteta proizvoda u skladu sa domaćim i evropskim standardima.

Politika Kvaliteta

ALSIKO d.o.o. ima za cilj da bude među vodećim proizvođačima kvalitetnih žičanih armatura.

Ovom Politikom zaposleni u ALSIKO d.o.o. se obavezuju da će uspostaviti, održavati i neprekidno poboljšavati svoj sistem menadžmenta kvaliteta saglasno zahtvima SRPS ISO 9001:2008.

Kontrola kvaliteta

Alsiko Laboratorija opremljena je najsavremenijom automatskom opremom za kontrolu kvaliteta švajcerskog proizvođaća „Walter+Bai AG“, koja garantuje preciznost ispitivanja.

Doslednom primenom zakonskih i podzakonskih akata, kao i preporuka iz oblati metrologije, Alsiko Laboratorija je sebe svrstala u vodeće ispitne laboratorije iz oblasti kontrole kvaliteta čelika za primenu u građevinarstvu.

PROIZVODNI PROGRAM:

GALERIJA

Alsiko doo

KONTAKTIRAJTE NAS

SEDIŠTE FIRME

Cvijićeva 5

11000 Beograd

TELEFON

064/64-03-320
011/32-92-162
011/32-92-774

E-MAIL

info@alsiko.rs

Podelite!